Νομοθεσία 

 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας (2001)

Νόμος 1566/1985 (Δομή και Λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Προεδρικό Διάταγμα 79/2017 (Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων)

Ωράριο Λειτουργίας Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Κανονισμός του σχολείου

 

Ασφάλεια των μαθητών

Φαρμακευτική αγωγή

 

Επιλογή σημαιοφόρων

 

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών / βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτογραφιών / βίντεο στη σχολική ιστοσελίδα (14ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου)

 

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα-Οργανικότητα σχολείων (ΦΕΚ 1507, τ.Β΄, 13-10-2006)

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα (14-03-2011, 25/1)

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα (16-09-2013, 28/1)

 

Απαγόρευση καπνίσματος

Χρήση κινητών τηλεφώνων

 

Καθηκοντολόγιο εκπαιδευτικών (Διευθυντών-Υποδιευθυντών-Συλλόγων Διδασκόντων)

Καθηκοντολόγιο προσωπικού ΣΜΕΑ

Καθηκοντολόγιο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

Νόμος 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας)

Νόμος 3699/2008 (Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση)

Νόμος 3848/2010 (Καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης στην εκπαίδευση)

Νόμος 3879/2010 (Δια Βίου Μάθηση)

 

Νόμος 4521/2018 (Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις) (Άρθρο 32, Παράγραφος 3α: Εορτή Τριών Ιεραρχών αργία)

Νόμος 4547/2018 (Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις - Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης)

 

 

 

 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) πό το site του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)
Τα ΦΕΚ των ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ: ΦΕΚ 303Β/13-03-2003 (18ΜΒ)  και ΦΕΚ 304Β/13-03-2003 (15ΜΒ)
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Εικαστικών,  ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Θεάτρου,  ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Πληροφορικής

 

Υπουργική Απόφαση Φ12/620/61531/Γ1 (ΦΕΚ 804/2010, τ. Β΄) (Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ορισμός 800 Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.)

Υπουργική Απόφαση Φ12/520/61575/Γ1 (ΦΕΚ 1327/2011, τ. Β΄) (Τροποποίηση Ωρολογίων Προγραμμάτων Δημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα)

Υπουργική Απόφαση Φ12/879/88413/Γ1 (ΦΕΚ 1139/2010, τ. Β΄) (Διδασκαλία-πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που θα εισαχθούν στο ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) - επανεξέταση & επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου προγράμματος)

 

Απόφαση Έγκρισης Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου στο πλαίσιο της Πράξης Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Άξονας Προτεραιότητας 2, του Ε.Π. Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση

 

Κατ' οίκον εργασίες Φ12/342/35602/Γ1/9-5-2005

 

Αξιολόγηση μαθητών και ενισχυτική διδασκαλία (ΠΔ 462/1991)

Αξιολόγηση μαθητών (ΠΔ 8/1995)

Αξιολόγηση μαθητών (συμπλήρωμα) (ΠΔ 121/1995)

Αξιολόγηση μαθητών (ΥΑ: Α.Π. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/4-12-2017)

 

Κανονισμός λειτουργίας εργαστηρίου ΤΠΕ των σχολείων με ΕΑΕΠ
(Τ.Π.Ε.: Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνίας, Ε.Α.Ε.Π.: Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα)

 

Νόμος 3852/2010 (Πρόγραμμα "Καλλικράτης")

 

Σχολικές επιτροπές (ΦΕΚ 318, τεύχος Β΄,  25-02-2011)

Σχολικές επιτροπές- τροποποίηση απόφασης 8440 (ΦΕΚ 310, τεύχος Β΄,  2-2-2018)

 

Κυλικεία δημοσίων σχολείων (ΦΕΚ 2135, τ.Β΄, 29-8-2013) (αναρτήθηκε 12-10-2013)

 

Κατάργηση Γραφείων Εκπαίδευσης (Ν.4027/2011, ΦΕΚ233. τ.Α΄, 4-11-2011, άρθρο 32)

 

Προληπτικός ιατρικός έλεγχος μαθητών

 

 

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων. (αναρτήθηκε 10-06-2012)

Σχέσεις δημοσίων υπαλλήλων και πολιτών. Οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς. (αναρτήθηκε 06-04-2012)

Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες (αναρτήθηκε 23-03-2012)