Δημοσκοπήσεις

Οι δημοσκοπήσεις αυτής της σελίδας δεν έχουν σχεδιαστεί επιστημονικά και ως εκ τούτου τα αποτελέσματά τους δεν είναι γενικεύσιμα.

 

 

 

 

2014-10-04.  Η διδασκαλία των Αγγλικών στο Δημόσιο Σχολείο

Η καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου μας, Αναστασία Πασιά, στο πλαίσιο της εποικοδομητικής συνεργασίας και δημιουργικής συνεκπαίδευσης που αφορά το μάθημα των Αγγλικών, καλεί γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να απαντήσουν σε μια σύντομη δημοσκόπηση που επιχειρεί να σκιαγραφήσει στάσεις και απόψεις σχετικά με τη λειτουργία της ξενόγλωσσης τάξης:

 

 

Σχολείο με ΕΑΕΠ

Το σχολείο μας ορίστηκε ως ένα από τα 800 Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ε.Α.Ε.Π. (Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) που λειτούργησαν για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Φέτος (σχολικό έτος 2011-2012) συνεχίζει να λειτουργεί με αυτό το πρόγραμμα (Ενιαίο Αναμορφωμένο). Έχοντας πλέον την εμπειρία και των δύο τύπων σχολείων (με και χωρίς ΕΑΕΠ), θέλουμε να ρωτήσουμε τη γνώμη σας σχετικά με αυτό.

Πείτε μας τη γνώμη σας για το σχολείο τύπου ΕΑΕΠ

Αρνητική

Ουδέτερη

Θετική


Web Polls