Σύλλογος γονέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο   Δραστηριότητες

 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου
(από 3-
10-2018)

 

Πρόεδρος: Τσέκα-Καρακίτσου Τριαντάφυλλη (Λίτσα)

Αντιπρόεδρος: Φιλίππου Στέφανος

Γραμματέας: Δοκού-Γιαννικοπούλου Παρασκευή (Εύη)

Ταμίας: Νικολάου-Ζιμβραγάκη Μιχαλία (Μίλη)

Μέλος: Κοκοβίδου-Θωμά Παρασκευή (Βιβή)

Μέλος: Μπαλκάμου-Παπακώστα Αντιγόνη

Μέλος: Νίκα-Νιώρα Ελένη