Τήρηση Κανονισμών Προβολής-Δημοσιότητας

 

 

 

2017-01-19
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους άξονες προτεραιότητας
4(5000028), 9(5000035), 2Α(5000037), 4(5000033), 5(5000030), 2α(5000031), 5(5000032), 9Β(5000029), 5(5000040), 4(5000038), 2Α(5000036), 10(5000034) των αντίστοιχων Ε.Π.:
1)Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020, 2)Αττικής 2014-2020, 3)Ηπείρου 2014-2020, 4)Δυτική Ελλάδα 2014-2020, 5)Βορείου Αιγαίου 2014-2020, 6)Θεσσαλίας 2014-2020, 7) Ιονίων Νήσων 2014-2020, 8)Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, 9)Κρήτη 2014-2020, 10) Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, 11)Πελοποννήσου 2014-2020 και 12)Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.

 

 

2016-02-05
Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ 1,2,3 (MIS 520707, 485613, 485614)

 

 

2015-02-27
Τήρηση Κανονισμών Προβολής και Δημοσιότητα στα πλαίσια των Πράξεων: "Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ 1,2,3", "Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού - ΑΠ 1,2,3" του ΕΠ "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", ΕΣΠΑ 2007-2013