Βάζουμε στη σωστή χρονική σειρά τις μεγάλες Δεσποτικές Εορτές

Βάλε τις ονομασίες των Δεσποτικών Εορτών στη σωστή χρονική σειρά. Όταν τελειώσεις, πάτησε το κουμπί "Έλεγχος".