Αντιστοιχίζουμε

Τέμπλο
Ιερό Βήμα
Άμβωνας
Ημικύκλιο
Τρούλος