Το θαύμα της θεραπείας του δαιμονισμένου

Βάλε τις προτάσεις στη σωστή σειρά και μετά πάτησε το κουμπί "Έλεγχος".
1
2
3
4
5
6
7
8