14ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου                                                              26-4-2018

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2018-19

 

(φέτος στην Α΄ τάξη γράφονται παιδιά που γεννήθηκαν το 2012)

 

 

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 

1. Πιστοποιητικό γέννησης. Αν δεν το έχετε, θα αναζητηθεί από το σχολείο μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Παιδείας.
Για τους μαθητές που δεν είναι γραμμένοι σε μητρώο κάποιου δήμου χρειάζεται Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης.

2. Βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο βεβαιώνεται ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι εμβολιασμοί (απλή επίδειξη).

3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από παιδίατρο. Το έντυπο το χορηγεί το σχολείο. Μπορείτε να το "κατεβάσετε" κάνοντας κλικ εδώ.

4. Κάποιο έγγραφο από το οποίο να βεβαιώνεται η διεύθυνση κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο κατοικίας).

5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου. Χορηγείται από το νηπιαγωγείο.

 

Όρια 14ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου

 

 

Οι εγγραφές θα γίνονται
από Τετάρτη 2 Μαΐου έως και Παρασκευή 18 Μαΐου
8:30-12:30