Ιστορικό του Δικτυακού Τόπου (ιστοσελίδας)

του σχολείου

 

Ο δικτυακός τόπος του σχολείου ξεκίνησε να λειτουργεί κατά το σχολικό έτος 2010-11 και συγκεκριμένα στις 16 Νοεμβρίου 2010. Κατασκευάστηκε από την εκπαιδευτικό ΤΠΕ Μαλιγιάννη Θεοδοσία, η οποία υπηρετούσε τότε στο σχολείο και φιλοξενήθηκε αρχικά στη διεύθυνση https://sites.google.com/site/www14odimotiko (Φωτογραφικό στιγμιότυπο εδώ. Αποθηκευμένη πρώτη σελίδα εδώ.)

Το σχολικό έτος 2011-12 δημιουργήθηκε ο νέος δικτυακός τόπος του σχολείου, ο οποίος ξεκίνησε να λειτουργεί στις 4 Νοεμβρίου 2011 και ο οποίος φιλοξενείται στο "επίσημο ηλεκτρονικό σπίτι" της Ελληνικής Εκπαίδευσης, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στη διεύθυνση http://14dim-iliou.att.sch.grΤην κατασκευή του επιμελήθηκε ο διευθυντής του σχολείου κατά την περίοδο αυτή, ο δάσκαλος Θεόδωρος Αρχοντίδης.

 

Σκοπός του δικτυακού τόπου είναι η επικοινωνία. Επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:

Η υλοποίηση των παραπάνω στόχων αποτελεί συνεχή προσπάθειά μας.

Ο διευθυντής του σχολείου
Θεόδωρος Αρχοντίδης